Ohjeet osakkaalle

Taloyhtiötä tai virallisemmin asunto-osakeyhtiötä
koskevat monet lait ja säädökset. Välillä asuntoon
liittyvien asioiden hoito saattaa tuntua monimutkaiselta ja
työläältä. Tätä tuskaa helpottamaan tarjoamme
ohjeita sujuvaan asumiseen ja osakkeiden hallintaan.

Näiden ohjeiden lisäksi yhtiössänne saattaa olla käytössä
taloyhtiön viestintäkanava, josta löydät juuri teidän
taloyhtiötänne koskevat ohjeet.

Muutto

Muista muuttaessa seuraavat asiat:

 • Myy edellinen asuntosi tai irtisano vanhan asunnon vuokrasopimus
 • Tilaa muuttopalvelu ja muuttolaatikot tai pyydä ystäviä avuksi
 • Irtisano vanhaan asuntoosi liittyvät palvelut (autopaikka, saunavuoro, sähkösopimus, laajakaista…)
 • Palauta vanhan asuntosi ja autopaikan avaimet
 • Tee poismuuttoilmoitus vanhan taloyhtiösi huoltoyhtiölle
 • Tarkista kattaako kotivakuutuksesi muuton, tarvittaessa hanki muuttovakuutus erikseen
 • Tee muuttoilmoitus uuden taloyhtiön huoltoliikkeelle
 • Tee sähkösopimus uuteen asuntoon ja muuta kotivakuutuksen vakuutuskohteeksi uusi asuntosi
 • Tee osoitteenmuutos postille ja maistraattiin (www.posti.fi/muuttoilmoitus)
 • Ilmoita uusi osoitteesi ystävillesi
 • Varaa autopaikka ja muut tarvitsemasi taloyhtiön palvelut isännöitsijältä
 • Tarkista uuden asunnon palovaroittimet
 • Tilaa vastikelaskusta e-laskutilaus tai aseta verkkopankkiin automaattitapahtuma vastikkeen eräpäivälle
Osakkaan velvollisuudet
 • Jokainen taloyhtiön osakas on velvollinen maksamaan yhtiöjärjestyksessä määrätyn vastikeperusteen mukaiset vastikkeet taloyhtiön kulujen kattamiseksi. Vastikkeiden suuruus määrätään yhtiökokouksessa.
 • Osakas on velvollinen kunnossapitämään huoneistonsa sisäosat ja hoitamaan huoneistoa huolellisesti. Osakas on myös velvollinen ilmoittamaan välittömästi taloyhtiön vastuulle kuuluvista vioista.
 • Osakas on velvollinen huolehtimaan mahdollisesta vuokralaisestaan. Mikäli vuokraat asunnon, niin toimita vuokralaisellesi taloyhtiön järjestyssäännöt ja muut yleisohjeet ja kerro miten taloyhtiössä toimitaan. Vuokranantaja tilaa ja maksaa autopaikka-, pesutupa- ja saunavuoromaksut ja laskuttaa ne vuokran yhteydessä vuokralaiselta.
Osakkaan oikeudet
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja kyselyoikeus
 • Osakkaalla on oikeus osallistua taloyhtiön yhtiökokouksiin ja käyttämään kokouksessa puheoikeutta ja äänioikeutta. Osakkaalla on oikeus saada yhtiökokouksessa hallitukselta ja isännöitsijältä tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin.
2. Oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi
 • Osakkaalla on oikeus saada halumansa asia yhtiökokouksessa käsiteltäväksi. Asian on kuitenkin oltava yhtiökokouksen toimivallan mukainen. Käsittelyvaatimus tulee ilmoittaa hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että se ehditään sisällyttää kokouskutsuun.
3. Oikeus remontoida omaa huoneistoa
 • Osakkaalla on oikeus remontoida huoneistoaan. Remonttioikeutta rajoittaa kuitenkin se, että yhtiö vastaa yhteisten tilojen sekä rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien (mm. vesijohto-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmä) kunnossapidosta ja korjaamisesta.Osakkaan on ilmoitettava remonteistaan taloyhtiölle etukäteen ja kirjallisesti. Remontista ei saa aiheutua haittaa yhtiölle tai toisille osakkaille.Taloyhtiöllä on oikeus hyväksyä tai olla hyväksymättä taloyhtiön vastuulla oleviin rakenteisiin kajoavat urakoitsijat ja vaatia työlle valvoja. Osakaslähtöisen remontin valvontakustannukset voidaan määrätä osakkeenomistajan maksettavaksi.
Hallitus, huolto ja isännöinti

Hallitus valitaan taloyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa hoitamaan yhtiön hallintoa. Valittu hallitus valitsee keskuudestaan hallitukselle puheenjohtajan. Hallituksen jäsenellä on näköalapaikka yhtiön asioihin. Hallitus huolehtii yhtiökokouksen päätösten toimeenpanosta ja taloyhtiön päivittäisen hallinnon hoidosta yhdessä isännöitsijän kanssa, sekä valmistelee esitykset seuraavaan yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenet eivät ole talonmiehiä tai asiakaspalveluhenkilöitä, vaan keskittyvät taloyhtiössä suoritettaviin toimenpiteisiin päättävänä tahona.

Isännöitsijän tehtävät määräytyvät osin asunto-osakeyhtiölaissa. Keskeisimpinä tehtävinä ovat kirjanpidon lain mukainen hoitaminen ja  varainhoidon luotettava järjestäminen.

Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten kunnossapidosta, sekä hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa yhteistyössä hallituksen kanssa.

Isännöintisopimus nykyisin tehdään yleensä isännöintitoimiston kanssa, jossa sopimuksen mukaiset tehtävät on jaettu usealle henkilölle. Isännöitsijää tavoitellessa onkin parasta ottaa yhteyttä isännöintitoimiston asiakaspalveluun. Yleisimmät osakkaiden kysymykset koskevat asiakaspalvelun vastuulla olevia asioita.

Taloyhtiön kiinteistöä hoitamaan yleensä valitaan huoltoyhtiö, joka ottaa vastaan osakkaiden vikailmoitukset ja huolehtii huoltosopimuksen mukaisista tehtävistä, mm. lämmityksen ja valojen toiminnasta, roskakorien tyhjennyksestä, pihatöistä ja monesta monesta muusta asiasta, jotta asukkaiden olisi turvallista ja viihtyisää asua talossa.

Sujuva asuminen

Taloyhtiöissä asuu osakkaita ja vuokralaisia. Asukkaista voi löytyä eri kulttuurin ja uskonon omaavia. On vauvoja ja vaareja, kissoja ja koiria. Kaikki kuuluu elämään.

Asuminen sujuu mukavasti, kun kaikki noudattavat järjestyssääntöjä, hyviä tapoja ja kunnioittavat naapureita.

Osakkailla on mahdollisuus vaikuttaa yhtiön asioihin toisin kuin vuokralaisilla.

Tutustumalla yhtiön ilmoitustaululla oleviin tiedotteisiin, lukemalla jaetut tiedotteet, tutkimalla yhtiön sähköisiä asiakirjoja ja osallistumalla yhtiökokouksiin, osakas saa paljon tietoa. Asuntonsa vuokrannut osakas opastaa vuokralaistaan antamalla hänelle järjestyssäännöt, kertoo pysäköinnistä ja miten yhtiössä varataan pesutupa tai autopaikka.

Isännöintipartnerit Oy tarjoaa asiakasyhtiöilleen käyttöön sähköistä tiedotuskanavaa, jonka kautta saat tiedotteista ilmoitukset suoraan älylaitteeseesi. Ottamalla palvelun käyttöön helpotat arkeasia huomattavasti. Mikäli palvelu ei vielä ole taloyhtiösi käytössä, niin voit ehdottaa sen käyttöönottoa hallitukselle tai ottaa asian esille yhtiökokouksessa.

Turvallinen asuminen

Taloyhtiössä asumisen turvallisuutta vahtivat monet toimijat. Huoltoyhtiöllä, isännöitsijällä ja hallituksella on omat vastuunsa taloyhtiön turvallisuudesta.

Osakkaat ovat kuitenkin tärkeässä roolissa taloyhtiön turvallisuuden edistämisessä. Talossa asuvat henkilöt liikkuvat taloyhtiön alueella ja tiloissa päivittäin ja saattavat panna merkille asioita, joiden huomaaminen veisi huoltoyhtiöltä useamman päivän. Vian tai turvallisuusriskin huomatessasi ilmoita asiasta huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle välittömästi. Turvallisuusriski voi olla esimerkiksi rikkoutunut tai irtonainen rakenneosa tai rikkoutunut oven lukko.

Pidäthän myös huolta avaimistasi, äläkä päästä tuntemattomia rappuun. Soita poliisille, mikäli huomaat epäilyttävää tai selkeästi rikollista toimintaa ja ilmoita asiasta sen jälkeen isännöitsijälle.

Taloudellinen asuminen

Taloyhtiössä osakas voi vaikuttaa omalla toiminnallaan taloyhtiön menoihin ja siten vastikkeen suuruuteen. Vaikka taloyhtiö maksaakin päivittäisten palveluiden laskut, niin katetaan kaikki nämä kulut osakkeenomistajilta kerättävillä vastikkeilla. Taloyhtiöllä on harvemmin muita tulonlähteitä. Yksittäisen ihmisen virheellinen toiminta voi maksaa taloyhtiölle paljonkin.

Taloyhtiön kuluihin ja siten vastikkeesi määrään voit vaikuttaa toimimalla seuraavasti:

 • Lajittele jätteet oikein
 • Älä jätä jätehuoneeseen sinne kuulumatonta roskaa
 • Tuuleta vain tarvittaessa harkiten ja tehokkaasti
 • Ilmoita havaitsemistasi vioista välittömästi lisävahinkojen välttämiseksi
 • Pidä huolta avaimistasi
 • Älä päästä tuntemattomia rappukäytävään
 • Käytä taloyhtiön ja isännöintitoimiston tarjoamia sähköisiä palveluita
Kunnossapito

Kunnossapitovastuun jakautuminen on määritelty asunto-osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja yleisesti noudatetussa taloyhtiön vastuunjakotaulukossa.

Osakas on velvollinen pitämään kunnossa huoneistonsa sisäosat ja hoitamaan huoneistoa huolellisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa tarvittavien remonttien tekemistä sekä sitä, että osakas ilmoittaa viipymättä taloyhtiölle yhtiön vastuulle kuuluvista vioista.

Osakkaalla on oikeus remontoida huoneistoaan. Remonttioikeutta rajoittaa kuitenkin se, että yhtiö vastaa yhteisten tilojen sekä rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien (mm. vesijohto-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmä) kunnossapidosta ja korjaamisesta.

Osakkaan on ilmoitettava remonteistaan taloyhtiölle etukäteen ja kirjallisesti. Remontista ei saa aiheutua haittaa yhtiölle tai toisille osakkaille.

Asumisen lait

Asunto-osakeyhtiön keskeisimmät ohjenuorat ovat asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys. Osakkaan ei tarvitse tuntea jokaista lain pykälää, mutta on hyvä kuitenkin tietää omat oikeutensa ja velvollisuutensa, joihin on sitoutunut hankkiessaan osakkeen.

Uuden asunnon ostajaa saattaa kiinnostaa Asuntokauppalaki ja vuokranantajaa Laki huoneiston vuokrauksesta.

Kaikkiin näihin voi tutustua netissä Finlexissä tai käydä lainaamassa lakikirjan kirjastosta.

Lisäksi asumiseen liittyy runsaasti muita lakeja:

 • Järjestyslaki, jossa määrätään mm. koirakurista.
 • Tupakkalaki, jonka perusteella yhtiö voi hakea tupakointikieltoa.
 • Pelastuslaki, jossa on määräyksiä tavaroiden säilyttämisestä porrashuoneissa ja pysäköinnistä pelastusteille.
 • Jätelaki, jossa velvoitetaan kiinteistö järjestämään jätteiden keruu.
Valikko